Diskuze k článku: Krize Českobratrské církve evangelické a jak z ní ven?

Je ČCE v hluboké krizi? Pokus o analýzu vystřelený z koltů hluboce zavěšených - hříchy farářů i laků, opovržení společnosti, hříchy vlastní i cizí. Je to pravda, nebo není? A jestliže ano, jak z toho ven?

Odpověď na příspěvek: Re: Nauka o stvoření jako hlavní problém církve?

Od: Anonym: Jan Dospiva <> ( ---.erkor.cz )
Kdy: 05. 01. 2009 17:36
Předmět: Re: Nauka o stvoření jako hlavní problém církve?

Ad 2) Misie:
Podle bible je misie naší POVINNOSTÍ (viz např. Mt 28,19). Otázce misie se ale bohužel naše církev na celostátní úrovni příliš nevěnuje, nemá žádnou bytelnou misijní strategii. A že to jde, ukazuje např. misijní strategie slovenské ECAV:
Hlavní misijní výzvou církve v naší době je umět "oslovit Zachea". Češi ve skutečnosti nejsou až takoví ateisté, mnozí hledají Boha, ale mají nedůvěru k organizovanému náboženství a vůbec někde být organizován a zakládat na tom svou spiritualitu. Bez společenství ale víra kulhá na jednu nohu a společenství musí být institucionálně zastřešeno, aby panoval řád.
Mnoho z nich je v dětství pokřtěných katolíků. Je třeba jít za nimi a různými aktivitami jim dát možnost tuto svou hledanou spiritualitu praktikovat, umět je přitáhnout do sborů či na bohoslužby, umožnit jim slyšet Boží slovo a třeba i přiznat se k víře při Večeři Páně. Nemusí se stát členy sboru. Samozřejmě, u nepokřtěných platí, že musí projít křtem a stávají se tak členy sboru. Ale i ostatním, pokud jim tak na sboru začne záležet, třeba časem dojde, že chtějí od sboru nejen něco přijímat, ale také mu něco dát, spolunést za něj odpovědnost a ovlivňovat jeho chod jako plnoprávní členové.
Jako inspiraci neskromně uvádím spolupráci YMCA s naším sborem. Můžete se podívat na stránky www.ymcaorlova.cz .

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód