Diskuze k článku: Přehlížené stáří

Nenaříkáme nad stárnutím církve zbytečně? Není jen problém v tom, že se příliš orientujeme na mladé a podbízíme se jim? Tolik stručně k obsahu článku, který vyšel v září t.r. v Evangelickém týdeníku. Vzbudil reakce, které z technických důvodů nemohou všechny vyjít tiskem. Právě zde prostor pro diskusi bude.

Odpověď na příspěvek: Re: otazky nad textem

Od: Anonym: Jan Dorničák <> ( ---.113.broadband3.iol.cz )
Kdy: 02. 12. 2006 21:58
Předmět: Re: otazky nad textem

Bratře,
píšete:"3) Mládež je slabá např. v tom, že je nezkušená, nevyzná se tolik, nerozumí tolik církevní tradici . Neorientuje se tolik. Není tak vycvičená ve zbožnosti potřebné pro niterné prožívání bohoslužeb - to vše ve srovnání se staršími, atd…. Neplatí to automaticky a vždy . Může nás mládež i překvapit. Ale většinou to tak je."
a) Když budu s Vaším názorem souhlasit, mám asi první a nejdůležitější argument pro pracovníka s mládeží.
b) není špatné když skupinka (či skupinky) mládeže mají duchovního, který má jejich důvěru, který se jim může plně věnovat a který zná jejich potřeby
c) ale stejně tak mají své specifické potřeby tzv. třicátníci a nebo senioři. Mimochodem tady mne napadá rozdím mezi(sociální) prací s mládeží a seniory. U seniorů jde o aktivizaci, kdežto u mládeže o usměrnění, budování hodnot(ač to zní příšerně) a podpory při budování smysluplné alternativy.
d) Pracovíci s mládeží jsou podle mne důležití, protože svou funkci plní a (jak doufám) nabízí se tato alternativa i lidem nevěřícím. Mnohdy ne bezvýsledně (a tady nejde jen o misii, ale o sociální práci v pravém slova smyslu-ne že bych ji stavěl nad misii, ale ta zase není z nás)
e) práci se seniory je třeba rozvíjet ale je třeba nejdříve znát jejich potřeby!!! Ne, že se tady usneseme, že musíme pro seniory něco dělat a pak se divit, že (nevděčníci) nemají zájem. Myslím si, že takový základ je na úrovni sboru v obyčejné lidské návštěvě. Co si tak adoptovat svou babičku, či dědečka? moji synové si ve sboru adoptovali již 2 babičky (anebo to bylo naopak?)
Jan

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód