Diskuze k článku: Přehlížené stáří

Nenaříkáme nad stárnutím církve zbytečně? Není jen problém v tom, že se příliš orientujeme na mladé a podbízíme se jim? Tolik stručně k obsahu článku, který vyšel v září t.r. v Evangelickém týdeníku. Vzbudil reakce, které z technických důvodů nemohou všechny vyjít tiskem. Právě zde prostor pro diskusi bude.

Odpověď na příspěvek: Re: otazky nad textem

Od: Uživatel Evangnetu Pavel Hanych <>
Kdy: 27. 11. 2006 23:23
Předmět: Re: otazky nad textem

Bratře faráři Adame Balcare,
napsal jste:
"Mládež je slabá např. v tom, že je nezkušená, nevyzná se tolik, nerozumí tolik církevní tradici. Neorientuje se tolik. Není tak vycvičená ve zbožnosti potřebné pro niterné prožívání bohoslužeb - to vše ve srovnání se staršími, atd…. Neplatí to automaticky a vždy . Může nás mládež i překvapit. Ale většinou to tak je."
A já se ptám:
Vy jste poznal osobně každého "mládežníka" v církvi, že máte odvahu takto zkušeně bilancovat? Moc Vás prosím - vyhněte se generalizacím všeho druhu. Možná se pak stanete (i ve svém povolání) věrohodnějším.
Pavel Hanych

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód