Diskuze k článku: Přehlížené stáří

Nenaříkáme nad stárnutím církve zbytečně? Není jen problém v tom, že se příliš orientujeme na mladé a podbízíme se jim? Tolik stručně k obsahu článku, který vyšel v září t.r. v Evangelickém týdeníku. Vzbudil reakce, které z technických důvodů nemohou všechny vyjít tiskem. Právě zde prostor pro diskusi bude.

Odpověď na příspěvek: Re: otazky nad textem

Od: Kazatel ČCE Adam Balcar <>
Kdy: 21. 11. 2006 18:48
Předmět: Re: otazky nad textem

No, Vojtěchu, to jste si dovolil na stařičkýho pana faráře příliš, jen co je pravda. Takhle se chováte běžně ke starým lidem, jako jste se zachoval dnes ke mně? Hm….

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód