Diskuze k článku: Přehlížené stáří

Nenaříkáme nad stárnutím církve zbytečně? Není jen problém v tom, že se příliš orientujeme na mladé a podbízíme se jim? Tolik stručně k obsahu článku, který vyšel v září t.r. v Evangelickém týdeníku. Vzbudil reakce, které z technických důvodů nemohou všechny vyjít tiskem. Právě zde prostor pro diskusi bude.

Odpověď na příspěvek: Re: otazky nad textem

Od: Kazatel ČCE Adam Balcar <>
Kdy: 20. 11. 2006 19:13
Předmět: Re: otazky nad textem

1) Mluvíme o přehnaném soustředění na všechny mladé (v tom jsou tyto tři základní podskupiny). 2) Znamená to v zásadě nejprve mládež jen pozorovat, abychom ji posléze mohli ovládnout nebo jakkoliv získat pro sebe. Což je v rozporu s misijními snahami při nejmenším prvnotní církve 3) Mládež je slabá např. v tom, že je nezkušená, nevyzná se tolik, nerozumí tolik církevní tradici . Neorientuje se tolik. Není tak vycvičená ve zbožnosti potřebné pro niterné prožívání bohoslužeb - to vše ve srovnání se staršími, atd…. Neplatí to automaticky a vždy . Může nás mládež i překvapit. Ale většinou to tak je. 4) ? Tady je asi rozdíl jen mezi institucionalizovanými faráři pro mládež a těmi, kteří jimi chtějí být především, tj. práci pro mládež řadí na první místo. 5) Jsou situace, kdy mladí spoluurčují dění a rozhodování v církvi, přestože k tomu nejsou ještě dost připravení a kompetentní, řekněme, vyzrálí. Leckterá jejich kritika církve a návrhy na reformy vycházejí někdy také z jejich nepochopení církevní tradice a z nedostatečného zahlédání cíle či cílů celého církevního života. Například její touha po zábavě může někdy také vycházet z toho, že vlastně nevidí dost jasně cíl, kterým se církev jakožto lid Boží ubírá nebo má ubírat. osobně bych zábavu z církevního života nevylučoval, ale vidím ji spíš jako jakési zastavení na cestě, jakousi pauzu na společné cestě. 6) V našem článku nám , myslím, vůbec nešlo o kritiku někoho. když už, tak nám šlo o kritiku neblahých tendencí. (ve smyslu: "nebojujeme proti tělu a krvi (lidským nepřátel§m) , nýbrž proti nadzemským silám zla" atd… Ef 6,12) 7) kdekoliv
S pozdravem, A.Balcar

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód