Diskuze k biblickému verši: 1S 3,9

I řekl Elí k Samuelovi: Jdi, spi, a bude-li tě volati, řekneš: Mluv, Hospodine, nebo slyší služebník tvůj. Odšel tedy Samuel, a spal na místě svém.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód