Bible kralická - Ef 5,17

Ef 5,17 Protož nebývejte neopatrní, ale rozumějící, která by byla vůle Páně.