Bible kralická - Mt 4,12

Mt 4,12 A když uslyšel Ježíš, že by Jan vsazen byl do žaláře, odšel do Galilee.