Bible kralická - Mk 1,14

Mk 1,14 Když pak byl vsazen Jan do žaláře, přišel Ježíš do Galilee, zvěstuje evangelium království Božího,