Bible kralická - Mk 6,7

Mk 6,7 A svolav dvanácte, počal je posílati po dvou a dvou, a dal jim moc nad duchy nečistými.