Bible kralická - Mk 3,13

Mk 3,13 I vstoupil na horu, a povolal k sobě těch, kterýchž se jemu vidělo; i přišli k němu.