Bible kralická - Mk 3,13n

Mk 3,13 I vstoupil na horu, a povolal k sobě těch, kterýchž se jemu vidělo; i přišli k němu.
Mk 3,14 I ustanovil jich dvanácte, aby s ním byli, aby je poslal kázati,