Bible kralická - Mk 6,49

Mk 6,49 Oni pak uzřevše jej, an chodí po moři, domnívali se, že by obluda byla, i zkřikli.