Bible kralická - L 24,37

L 24,37 Oni pak zhrozivše se a přestrašeni byvše, domnívali se, že by ducha viděli.