Bible kralická - Mk 6,32

Mk 6,32 I plavili se na pusté místo soukromí.