Bible kralická - J 6,1

J 6,1 Potom odšel Ježíš za moře Galilejské, jenž jest Tiberiadské.