Bible kralická - Mk 6,29

Mk 6,29 To uslyšavše učedlníci jeho, přišli a vzali tělo jeho, a pochovali je v hrobě.