Bible kralická - Mt 14,12

Mt 14,12 A přišedše učedlníci jeho, vzali tělo jeho a pochovali je; a šedše, pověděli to Ježíšovi.