Bible kralická - Mk 6,18

Mk 6,18 Nebo pravil Jan Herodesovi: Neslušíť tobě míti manželky bratra svého.