Bible kralická - Lv 18,16

Lv 18,16 Hanby manželky bratra svého neodkryješ; nebo hanba bratra tvého jest.