Bible kralická - Mk 6,12

Mk 6,12 Tedy oni vyšedše, kázali, aby pokání činili.