Bible kralická - Mk 1,15

Mk 1,15 Pravě: Že se naplnil čas, a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání, a věřte evangelium.