Bible kralická - 2S 22,32

2S 22,32 Nebo kdo jest Bohem kromě Hospodina? A kdo jest skalou kromě Boha našeho?