Diskuze k biblickému verši: 2S 22,32

Nebo kdo jest Bohem kromě Hospodina? A kdo jest skalou kromě Boha našeho?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód