Bible kralická - 1Kor 15,3

1Kor 15,3 Vydal jsem zajisté vám nejprve to, což jsem i vzal, že Kristus umřel za hříchy naše podle Písem,