Povolání pastoračního pracovníka pro mládež ve sboru ČCE Brno 1

FS ČCE BRNO I <>
(16.6.2008, rubrika: Nabídka práce)


Sbor ČCE Brno 1 se rozhodl povolat pastoračního pracovníka/ci, od které/ho očekává samostatnou a soustavnou práci, v které se zaměří především na mladé členy sboru od konfirmačního věku (zhruba 13 let) do doby, kdy končí studium nebo zakládají vlastní rodiny (cca 25 let). Hlavním cílem je zapojení mládeže do života sboru a její vedení k následování Ježíše Krista. Výhledově je možné i rozšíření úvazku na práci s dětmi nebo jiné pastorační aktivity.

Nabídka pracovního místa v církvi - pastorační pracovník pro mládež ve sboru ČCE Brno I
Sbor se rozhodl povolat pastoračního pracovníka/ci, od které/ho očekává samostatnou a soustavnou práci, v které se zaměří především na mladé členy sboru, případně na kamarády, které přivedou a vysokoškoláky z jiných sborů, kteří v Brně studují. Označením mládež míníme mladé lidi od konfirmačního věku zhruba 13 let do doby, kdy končí studium nebo zakládají vlastní rodiny (cca 25 let). Výhledově je možné i rozšíření úvazku na práci s dětmi nebo jiné pastorační aktivity.
Cíl: zapojit mládež do života sboru a vést ji k následování Ježíše Krista

Očekávané aktivity

Hlavní
1. vedení a organizování pravidelných samostatných schůzek mládeže s biblickým a volným programem – vhodně volená frekvence, den a program ( týdně nebo čtrnáctidenně)
2. vedení a organizace víkendových pobytů pro mládež a konfirmandy – sportovní, seznamovací a biblický program ( dvakrát do roka)
3. příprava bohoslužeb pro mládež (třikrát až čtyřikrát do roka)
4. podpora účasti mládeže na seniorátních a celocírkevních akcích

Vedlejší
1. zapojení mládeže do sborových akcí – pomoc při přípravě kurzů Alfa, sborových návštěvách, výletech a brigádách
2. pomoc mládeže při přípravě dětského programu na sborovém pobytu na Blažkově
3. udržování ekumenických kontaktů
4. aktivní účast mládeže na bohoslužbách v ČK – např. čtení a modlitby, doprovod a zpěv písní
Důrazy
1. společné hledání konkrétní podoby každodenního následování Ježíše Krista
2. vést mládež ke službě v církvi
3. vést mládež ke svobodné výměně názorů na aktuální společenská témata
4. zapojení většiny mladých lidí ze sboru do aktivit pro mládež
5. přizpůsobit program zájmům mládeže, využít sportovních a kulturních aktivit
6. spolupráce a koordinace akcí se s oddílem evangelického skautu na Pellicově

Zázemí
1. využití sborových prostor
2. dvě kytary, ozvučení sálu
3. sborové auto
4. možnost zakoupení dataprojektoru
5. finanční příspěvek mládeži na cestné
6. finanční odměna pro samostatného pracovníka
7. spolupráce kazatelů sboru
8. jmenný seznam členů sboru podle roku narození a kontakty
9. podpora účasti pastoračního pracovníka na vzdělávacích kursech

Pracovní smlouva
1. na dobu určitou cca 1 až 2 roky, po níž bude projekt vyhodnocen
2. úvazek v rozsahu ¼ až ½ pracovní doby
3. pracovní podřízení prvnímu faráři sbor
4. odměna dohodou

Požadavky na pastoračního pracovníka
1. předložení stručného životopisu a motivačního dopisu do konce července 2008
2. aktivní členství v ČCE
3. zkušenosti v práci s dětmi a mládeží
4. spolehlivost a odpovědnost, osobní vyzrálost
5. předložení vlastního rámcového projektu činnosti

Kontakt: Farní sbor ČCE Brno I, Opletalova 6, 602 00 Brno
Telefon: 542 211 453, email: ccebrno1@atlas.cz
www.brno1.evangnet.cz


Příloha [1]: konkrétní podmínky a požadavky <povolani_prac_pro_mladez.pdf> (71.7 KB)