Lectio continuo

(Tento příspěvek je pahýl.)
Lectio continuo je způsob vybírání textů pro čtení bible při bohoslužbách, resp. textů sloužících za základ pro kázání, při kterém jsou vybírány na sebe navazující texty.

Wiki (sekce)

Lectio continuo (článek)