Píseň Svítá 345 - Píseň rodiny Boží

Zpěvník: Svítá (19992)
Začátek písně: Tví jsme my

O písni

editovat ]
1. Tví jsme my, nás shromáždila v jedno láska tvá, tví jsme my, rodina tvých dětí, zpívá Králi náš. Volá: Abba, Otče, velká moc je tvá, Abba, Otče, velká moc je tvá.
2. Tví jsme my, zpíváme, vždyť nám vládne láska tvá. Náš hlas zní, rodina tvých dětí zpívá, Králi náš. Zpívá: Abba, Otče, svaté jméno tvé. Abba, Otče, svaté jméno tvé.