Píseň EZ 648 - Kristus je má síla (dodatek)

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979) (dodatek)
Začátek písně: Kristus je má síla
V jiném zpěvníku: BTS 93, Svítá 166

O písni

editovat ]
1. Kristus je má síla i spasení, potěšení, ve všem mém zarmoucení; já v jeho moci, ve dne, také v noci žádám pomoci.
2. Neodloučí mne zde nic od něho, doufám v něho, neb všechno mám od něho. On mne spravuje, řídí, opatruje i ochraňuje.
3. V něm jsem já živ, smrti se nebojím, tím se kojím, že vždy při něm obstojím. Neumřu věčně, jist jsem tím bezpečně i dostatečně.
4. Co budu živ, budu ho chváliti, velebiti, skutky jeho slaviti; řeknu vesele: Nuž duše má, směle chval Spasitele!
5. Ó budiž Tobě chvála svatému Kristu, Pánu našemu jedinému; nebs toho hoden vždycky a každý den na věky. Amen.