Kalendář: Seminář Odcházení

Co prožívá kazatel, který odchází ze sboru (na jiný sbor, do důchodu…), co opouští, jak se s tím vyrovnat; co by určitě neměl dělat, co by dělat naopak měl; jaká jsou úskalí, kterým se téměř nedá vyhnout; jak lze loučení a odchod zahrnout do liturgie ad. Začneme v neděli 2. června v 18 hodin společnou večeří. Povšechný sbor nám hradí ubytování a snídani, na nás je, abychom si (v místní restauraci) zaplatili pondělní večeři a oba obědy (nedělní večeři si připravíme sami). Seminář skončí v úterý 4. června (před) obědem. Seminář připravují a další informace poskytnou: Jan Keřkovský a Jakub Keller.

Kdy: 2. — 4. 6. 2019
Místo: Penzion Tisůvka v obci Cikháj
Www: https://prihlasky.srcce.cz/akce/204-seminar-odchazeni (80x)
Cílová skupina: kazatelé.
Druh akce: seminář.