Kalendář: Konvent západočeského seniorátu

Informace u br. Mikuláše Zoubka

Kdy: 9. 11. 2019
Www: https://zapadocesky-seniorat.evangnet.cz (36x)
Cílová skupina: třicátníci, střední generace, senioři (věkem), laici, kazatelé.
Region: záp. Čechy.
Druh akce: setkání/sjezd.
Pořádá: západočeský sen..