Kalendář: Dobrovolnická brigáda v Bělči nad Orlicí

Máš rád Běleč? To je dobře. (My ostatně taky.) A proto: Máš-li mezi 27. a 30. říjnem chuť a čas, máš možnost zabrousit si a zanatírat jako nikdy v životě (uděláme facelift třem krajním chatkám v malém táboře, na které se nedostalo na jaře), případně něco zlikvidovat — podle toho, co počasí dovolí. Velení: Marta a Jan Kellerovi. Odměna: Minimálně hřejivý pocit z dobře vykonané práce a nehynoucí zásluha na zvelebení legendárního tábořiště. (A nocleh a chutná strava, samozřejmě.)

Kdy: 27. — 30. 10. 2018
Místo: Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí
Www: https://prihlasky.srcce.cz/akce/192-dobrovolnicka-brigada-v-belci-nad-orlici (32x)
Region: Česko.
Druh akce: brigáda.
Pořádá: ČCE.