Kalendář: Aliananční týden modliteb v Černošíně

- evangelická fara Černošín, Husova 249 - zamyšlením nad slovem Písma poslouží kazatel CB Zdeněk Holubec z Plzně - společná biblická hodina členů evangelické církve z Černošína a Církve bratrské ze Stříbra a Plzně Z webu ea.cz Nikdy v minulosti nebylo na světě tolik dětí, jako dnes. Děti tvoří asi 1/3 obyvatel Země (asi 2,5 mld. ze 7,5 mld.). Děti jsou budoucností tohoto světa. Nesmírně proto záleží na tom, v jakých podmínkách budou vyrůstat a jak budou vychovávány. Děti jsou rovněž jedním z největších misijních polí. Stejně jako dospělí mají duchovní potřeby, stejně jako dospělí potřebují záchranu pro věčnost, stejně jako dospělí mohou porozumět evangeliu a přijmout spasení. Když nás Ježíš posílá kázat evangelium všemu stvoření (Mk 16, 15), nemůžeme opomenout děti. Pán Ježíš Kristus dává děti za vzor (Mt 18, 3–4). Děti jsou vnímavé na evangelium a duchovní vyučování, zájmem o evangelium zahanbují dospělé. Získat dítě pro Krista znamená získat pro něj celý lidský život. Děti jsou také jednou z nejohroženějších skupin populace. Jsou křehké a zranitelné. Mnohé negativní jevy ve světě (hlad, pronásledování, válečné konflikty, přírodní katastrofy, krize rodiny) nejvíce dopadají na děti. Věříme, že naše společné modlitby v rámci Aliančního týdne modliteb mohou být povzbuzením pro církev, aby lépe naslouchala dětem, jejich radostem a trápením, ale také otázkám, nápadům a snům. Děti potřebují naše modlitby!

Kdy: 11. 1. 2017, 17:30h
Místo: Farní sbor ČCE, Husova 249, Černošín
Www: http://www.ea.cz/138/aliancni_tyden_modliteb_2017 (57x)
Cílová skupina: všechny věkové kategorie.
Region: záp. Čechy.
Pořádá: západočeský sen..

Kalendář

Náhled: den | týden | 10 dní | měsíc
(M)
Po
Út
St
Čt
So
Ne
(T)
2
3
4
5
6
7
8
(01)
9
10
12
14
15
(02)
16
17
18
19
20
21
22
(03)

Nejbližší akce

Přírůstky Evangnetického kalendáře