Kalendář: Celostní rozvoj osobnosti prostřednictvím hudby

Cílem kurzu je v rámci muzikoterapeutické skupinové práce v sobě aktivizovat zdroje pro překonání možných blokací a nastartovat v sobě procesy pro další celostní rozvoj osobnosti. Celostní přístup v MT je možný na základě interdisciplinárního pojetí práce s člověkem a skupinou. Skrze metody a techniky muzikoterapie se tedy budeme pokoušet vzájemně propojovat fyziologickou, psychickou, sociální i transcendentální rovinu naší osobnosti. Přínosem reflektování těchto zkušeností a jejich sdílení v bezpečné uzavřené skupině by mělo být lepší porozumění vlastní situaci, vlastním potřebám, vlastnímu příběhu a výzvám, které se před námi objevují. Kurz se koná ve výše uvedené termíny vždy v pátek od 14:30 do 19:30 a v sobotu od 8:30 do 13:30.

Kdy: 4. — 12. 1. 2019
Místo: VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Www: https://www.jabok.cz/cs/dalsi-vzdelavani/celostni-rozvoj-osobnosti-prostrednictvim-hudby-muzikoterapie (269x)
Cílová skupina: starší mládež, třicátníci, střední generace, senioři (věkem).
Region: Praha a stř. Čechy.
Druh akce: kurz, seminář.