Kalendář: Evangelická neděle - setkání všech generací

Zveme vás ke společnému trávené neděle - program je připraven pro všechny věkové kategorie - společný i oddělený. Bohoslužby a nedělní škola - Beseda s Michalem Kittou Jak /pře/svědčit k víře - Smlouva v truhle a Truhla smlouvy připravují E. a H. Tkadlečkovi - loutkové divadlo pro všechny - Jeden svět a Fair Trade s Magdalenu Jelínkovou - procházka po Volyni s výkladem - zpívání kánonů - orienťák po městě a hry na hřišti - pingpong a fotbálek a stolní hry - výtvarka pro děti - koncert Schola Všech svtých - závěrečná pobožnost s VP

Kdy: 17. 5. 2009
Místo: FS ČCE Volyně
Www: http://volyne.evangnet.cz (284x)
Cílová skupina: všechny věkové kategorie, laici, kazatelé, zpěváci, křesťanská služba, ekuména, rodiny s dětmi, diakonie, lidé s postižením, učitelé nedělních škol.
Region: již. Čechy.
Druh akce: setkání/sjezd, bohoslužby.
Pořádá: jihočeský sen..