Kalendář: Vzdělávací neděle Libereckého seniorátu

Pozvánka na Vzdělávací neděli Libereckého seniorátu ,dříve presbyterní konference – jaro 2009 Zveme Vás, bratři a sestry, na Vzdělávací neděli Libereckého seniorátu , dříve presbyterní konference, která se bude konat ve sborovém domě v Jablonci nad Nisou dne 17.května 2009 Hlavní téma: Rozdělení moci v rámci církevní správy - umění komunikace a spolupráce Pořad dne: 9:30 Bohoslužby 11:00 Hlavní úřady neboli kompetence církevní správy podle Jana Kalvína Nejen k letošnímu 500. jubileu narození ženevského reformátora - přednese farář Adam Balcar. 12:15 Oběd Cena za oběd: 60,-Kč 13:00-14:30 Cvičení komunikace pod vedením Petra Elise, trenéra prodejních dovedností v ČSOB. Jeho slovy: „Nejsou dobré a špatné nápady – jsou jen ty uskutečněné. Aneb jak spolu mluvit, abychom měli radost ze společné práce.“ Půjde o drobná sebezkušenostní cvičení přístupu vycházejícího z důvěry ke schopnostem druhých lidí. Necháme se inspirovat způsobem, kterého se užívá i u velkých obchodních společností? Podle zájmu bude zajištěn i paralelní program pro děti. Je však třeba se přihlásit , písemně či telefonicky, do pondělí 11. května u bratra faráře a seniora Tomáše Matějovského. Stačí nahlásit počet dospělých účastníků za sbor, počet dětí a jejich věk. Srdečně zváni jsou i členové sborů, kteří nejsou členy staršovstev, ale mají o tuto problematiku zájem. V pověření seniorátního výboru a se srdečným pozdravem, pořadatel Adam Balcar - farář v Novém Městě p/S

Kdy: 17. 5. 2009, 9:30h
Místo: Farní sbor ČCE v Jablonci nad Nisou
Cílová skupina: všechny věkové kategorie, laici.
Region: sev. Čechy.
Druh akce: setkání/sjezd, bohoslužby, kurz, konference.
Pořádá: liberecký sen..

  • přidat komentář »
  • přidal: Kazatel ČCE Adam Balcar <>
  • aktualizováno: 26.03.2009 14.39
  • přidat akci