Téma: Zveřejnění textu žádosti o grant z LWF

Od: Kazatel ČCE Štěpán Brodský <>
Kdy: 15. 01. 2009 15:28
Předmět: Zveřejnění textu žádosti o grant z LWF

Navigace: link | přehled | fórum
V souvislosti s přípravou zprávy pro 3. zasedání 32. synodu ČCE se komise pro uvedení supervize do praxe v ČCE rozhodla zveřejnit text žádosti o podporu z grantu LWF (Luterské světové federace) v Ženevě. Na tento materiál bude zpráva odkazovat, ale nebude její součástí. Je tudíž touto formou k dispozici synodálům a případě i dalším zainteresovaným. Text je v angličtině, čítá 12 stran a stáhnout si ho můžete zde: http://sb.evangnet.cz/grantLWF.pdf