Diskuze k odkazu: Seznam církevních středisek ČCE

(http://www.e-cirkev.cz/rubrika/167-Rekreacni-strediska/index.htm)

Seznam kontaktů na církevní rekreační a ubytovací zařízení na stránkách synodní rady ČCE.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód