Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Mějme děti!!

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 19. 11. 2020 10:49
Předmět: Re: Mějme děti!!

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Jj. Polarizace, potřeba černobílého vidění světa. Budu se opakovat, takhle  smýšlejí mi studenti, adolescenti. Evangelikální víra je nedospělá. Svět  černobílý není
Aha, takže vysvětlíte našemu Pánu jednou před Jeho trůnem, že nechcete nalevo ani napravo? Je to moc černobílé, že jsou dvě cesty? Snažíte se uniknout, protože je to málo akademické, moc konkrétní, jednoduché. Už jsem si všiml víckrát, že se vyhýbáte odpovědím na jednoznačné otázky. Ano, spousta věcí je složitých a zjednodušujeme je. Ale Kristovo pozvání je jasné, přímočaré a jednoznačné. Už Hospodin skrze Mojžíše vybízí Izrael k jasné volbě: "hle, předložil jsem Ti život i smrt, požehnání i zlořečenství, vyvol si život!" . Oponoval byste Bohu, že je to moc černobílé?? Co když Ti Vaši adolescenti v tom mají nakonec víc rozumu? Jak to řekl Pán Ježíš o dětské víře? Myslím, že je třeba rozlišovat mezi teologickými zápočty a životní moudrostí, kterou dává Bůh i prostým.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód