Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Mějme děti!!

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 07. 11. 2020 16:15
Předmět: Re: Mějme děti!!

Jirko, Ježíš někde říkal, že příchodem BK míní vznik církve? Asi musíte brát slova "tohle pokolení nepomine" doslova, ne? Vždyť je to tak konkrétní slovo, směřované ke konkrétním lidem, kteří stáli tehdy před ním. Takže se zřejmě mýlil. Ale on zároveň nechtěl vypadat jako vševědoucí, on řekne, že "o onom dni nikdo neví, jen Otec". Takže, a teď mne kontrolujte, jestli se v krocích své úvahy někde mýlím: myslel, že BK přijde brzy. Svou etiku zamýšlel pro tento poměrně krátký čas. (Např. takové požadavky jako "modlete se za své nepřátele" mají úplně jinou náročnost tehdy, když očekávám, že brzy přijde z nebe můj Pán a postaví se za mne, a jinou, když předpokládám, že za několik desetiletí zemřu a vůbec se neukáže, jestli jsem měl v životě pravdu). Takže bychom my, kteří snad brzy načneme třetí tisíciletí křesťanských dějin, mohli brát jeho požadavky jako hodně dobově podmíněné…

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód