Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Mějme děti!!

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 06. 11. 2020 22:33
Předmět: Re: Mějme děti!!

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 A "první křesťané" měli nějaký jednotný postoj k manželství? Moc  se o to nezajímali, protože byli zaměřeni k blízkému druhému příchodu. V  tom, co bylo, byly vlivy židovské, a antické, zase žádný jednotný postoj.    A propos, víte, v jakém jediném verši v českém překladu slovo  "manželství" je? Mt 19,12: "Někteří nežijí v manželství,  protože jsou k tomu od narození nezpůsobilí; jiní nežijí v manželství,  protože je nezpůsobilými učinili lidé; a někteří nežijí v manželství,  protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit,  pochop.“"
Když to řekneme zkráceně- toto jsou pochopitelné, v posledním případě i velmi ocenitelné vyjímky, potvrzující pravidlo.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód