Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Mějme děti!!

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 06. 11. 2020 11:25
Předmět: Re: Mějme děti!!

A "první křesťané" měli nějaký jednotný postoj k manželství? Moc se o to nezajímali, protože byli zaměřeni k blízkému druhému příchodu. V tom, co bylo, byly vlivy židovské, a antické, zase žádný jednotný postoj.
A propos, víte, v jakém jediném verši v českém překladu slovo "manželství" je? Mt 19,12: "Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nezpůsobilí; jiní nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé; a někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop.“"

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód