Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Mějme děti!!

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 11. 2020 13:14
Předmět: Re: Mějme děti!!

A jelikož, Jančo, už svá témata jenom recyklujete, zkopíruji tady jednu svou odpověď. Přečtěte si třeba 1K 7, 36-38:
"Domnívá-li se někdo, že jedná nečestně vůči své snoubence, která je už ve zralém věku, a že se patří, aby si ji vzal, ať udělá, co chce: nehřeší. Ať se vezmou. Ale kdo je v nitru pevný, nic ho nenutí, má v moci svou vlastní vůli a pevně se rozhodl, že se s ní neožení, jedná dobře. Takže kdo se ožení se svou snoubenkou, jedná dobře, ale kdo se neožení, udělá lépe."
Co je to z dnešního pohledu? Život na hromádce? Kde je v tom důraz na věrnost, na závaznost slibu, "že se něco patří", na vzájemnost? Má přece "v moci svou vlastní vůli". - Modely se prostě proměňují, a co nám dnes připadá nevhodné, po čase může najít ospravedlnění.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód