Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Mějme děti!!

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 11. 2020 11:07
Předmět: Re: Mějme děti!!

Jančo: k tomuto času: nevím o žádném případu, že by se někde na faře bydlelo na psí knížku a nechtěli mít děti. - A obecněji: dnešní stále nejběžnější typ rodiny, to, co my považujeme za samozřejmě normální - rodiče a jejich děti (tzv. nukleární rodina), je časově dost podmíněný produkt, starý asi dvě století. V biblických dobách takový pohled na rodinu nebyl, a, teď to bude znít těm, kdo neznají ani základy sociologie, nezvykle, ten model se asi proměňuje, v poslední době rychle. S tím se bude pojit i nové posuzování, co je a co není morální, co je a co není žádoucí. Nemít děti? Nežít v manželství? Mít adoptované děti v registrovaném partnerství? - Kdo si myslí, že jedině mravně je to tak, jak razí hnutí "pro family", ať si čte třeba, jak to vypadalo v rodině praotce Jákoba.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód