Diskuze k článku: Výběrové řízení - fundraisor, PR

Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům v Jaroměři nízkoprahové zařízení pro děti a mládež vyhlašuje výběrové řízení na místo pracovník pro fundraising a public relations. (Fundraising - systematická činnost, jejímž výsledkem je získání zejména finančních prostředků na činnost organizace nebo jednotlivce. Public relations - záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností.)

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód