Diskuze k biblickému verši: 1S 15,18

A poslal tě Hospodin na cestu a řekl tobě: Jdi, zahub jako proklaté hříšníky ty Amalechitské, a bojuj proti nim, dokudž byste nevyhladili jich.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód