Diskuze k biblickému verši: 1S 3,17

I řekl: Jaká jest to řeč, kterouž mluvil tobě? Netaj medle přede mnou. Toto učiň tobě Bůh a toto přidej, jestliže co zatajíš přede mnou ze všech slov, kteráž mluvil tobě.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód