Diskuze k biblickému verši: 1S 3,13

A ukáži jemu, že já soudím dům jeho až na věky pro nepravost, o níž věděl; nebo že na se zlořečenství uvodí synové jeho, a však nezbránil jim.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód