Diskuze k biblickému verši: 1J 4,17

V tomtoť jest k dokonání svému přišla láska s námi, abychom bezpečné doufání měli v den soudný, kdyžto, jakýž jest on, i my jsme na tomto světě.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód