Diskuze k biblickému verši: Jk 5,14

Stůně-li kdo z vás? Zavolej starších sboru, a modltež se za něj, mažíce jej olejem ve jménu Páně.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód